config

1. Thoi gian mac benh: Cang dieu tri som thi ty le khoi benh cang cao. Theo tieu chuan ICD-10, mac benh trong 6 thang duoc coi la giai doan cap ( giaidoaoan tram cam), mac benh > 6 thang duoc coi la man tinh ( tram cam tai dien ). Dieu tri hieu qua nhat la gia doan cap tinh.

2. Thoi gian dieu tri: Giai doan cap tinh phai dieu tri 2 nam. Man tinh tu 3-5 nam tham chi phai dieu tri suot doi neu khong chap hanh tot quy trinh dieu tri

3. Bac sy dong vai tro rat quan trong: Bac sy phai co kien thuc ve tram cam, phai biet phoi hop thuoc, phai biet lua chon thuoc tram cam theo tung the loai tram cam, khong phai tram cam nao cung cu dung thuoc chong tram cam la duoc. Dieu tri tan cong de het cac trieu chung tram cam va dieu tri cung co de cac trieu chung tram cam khong tai phat lai 

4. Gia dinh : Neu khong giup do, hat hui nguoi benh thi khong bao gio chua khoi duoc benh ca. Gia dinh nen tao moi dieu kien tot nhat de dong vien nguoi benh nhung phai tren nguyen tac tao dieu kien tot nhat, dong vien nhung tuyet doi khong duoc nuong chieu qua muc, neu nuong chieu qua muc se anh huong nhieu den nhan cach nguoi benh va dieu tri se rat dai dang va it hieu qua

5. Nguoii benh :

-  Phai tin tuong la dieu tri se khoi neu minh co gang.

- Khong bi quan la benh khong khoi.

- Phai tang cuong giao tiep voi moi nguoi ma khong nen tu ti xa lanh moi nguoi.

- Chap hanh uong thuoc deu, lien tuc, khong sot ruot vi dieu tri phai co thoi gian thi benh moi khoi

- Tu boi duong nhan cach: Tham gia cac cong viec trong gia dinh va xa hoi nhu moi nguoi. Thuong xuyen luyen tap the duc de tang cuong mau len nao, tap the duc rat huu ich vi cung cap nhieu oxy cho nao, nhu vay he thong mach mau nao se duoc tot hon nen giup rat nhieu de khoi benh. Theo nhieu thuyet, tram cam do roi loan cac chat dan truyen than kinh nhu Serotonin, Noadrenalin, Dopamin...do vay viec tap the duc thuong xuyen se giup cho viec dan truyen cac chat nay tot hon. Tap the duc vua suc, khong tap qua suc, neu tap qua suc lai co hai cho suc khoe. Buoi sang khong nen tap som tu 4-5 gio sang, vi luc do cac chat doc bi man suong ngan can khong thoat len cao duoc, do vay neu tap som se hit tho nhieu khi doc, tot nhat tap luc da co mat troi vi mat troi xua tan lop may mu sang som.

- Cac viec can tranh: Tranh thuc khuya, nen ngu truoc 11 gio dem vi sau 11 gio dem se kho ngu. Khong dung cac chat kich thic nhu ruou, che, cafe, thuoc la. Khong den nhung cho qua buon hoac qua on ao ( san nhay).

6. Xa hoi: Hang xom, co quan, cac doan the nen tao dieu kien de benh nhan duoc yen tam cong tac vi neu benh nhan duoc dieu tri dung phuong phap thi ho van lam viec hoan toan binh thuong. Tuyet doi khong phan biet doi xu.

     Benh tram cam se dieu tri khoi va nguoi benh lai tro ve cuoc song hoan toan binh thuong