• Mat ngu.jpg
  • Mat ngu 2.jpg
  • Matngu 3.jpg

 

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ - Bác Sĩ Cao Cấp -Thầy Thuốc Ưu Tú- Phó giám đốc  

kiêm trưởng khoa cấp tính nữ, Bệnh Viện Tâm Thần TƯ1 

"Được lưu danh vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám , tổ chức lần đầu tiên vào ngày 07/10/2014  " . Điện Thoại : 0982612161

Phòng khám 37 Trần Phú - Thị Trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội

 

 

Bài Viết Mới Nhất

Giới Thiệu

Tiến Sĩ - Bác Sĩ Tô Thanh Phương

- Tiến sĩ bác sĩ cao cấp

- Đào tạo 2 lần ở pháp

- Trưởng khoa 6 , Bệnh Viện Tâm Thần TWƯ1

- Phó Giám Đốc

Cảm Nhận Bệnh Nhân

“Giờ chỉ mong sớm được về nhà, làm ruộng rồi cưới vợ sinh con. Em hứa sẽ tiêm phòng, uống... Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả và tôi đã trở lại bình thường , không bị mất ngủ nữa Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả Read more

Super User - avatar Super User

  • 1
  • 2
  • 3