config

chuyên điều trị một số bệnh phức tạp sau:

1. Ảo thanh kéo dài ( có tiếng nói trong đầu xui giết người, xui đánh người, xui tự sát hoặc đe dọa bệnh nhân). ảo thanh kéo dài ngoài 6 thang rất khó chữa.

phương pháp điều trị: tấn công bằng thuốc, nếu không hết sẽ kết hợp với kích thích từ xuyên sọ. Đã thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở với kết quả rất khả quan, nhiều bệnh nhân đã hết ảo thanh

2. trầm cảm sau cai amphétamine(ma túy đá)

3. trầm cảm sau cai nghiện gamme online