• Mat ngu.jpg
  • Mat ngu 2.jpg
  • Matngu 3.jpg
Super User

Super User

Hài Lòng

Published in Sample Category 2
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 07:41
“Giờ chỉ mong sớm được về nhà, làm ruộng rồi cưới vợ sinh con. Em hứa sẽ tiêm phòng, uống thuốc đầy đủ” – Hà Văn Pẩu tâm sự.   ...

Hài Lòng

Published in Sample Category 2
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 07:39
Rất hiệu quả và tôi đã trở lại bình thường , không bị mất ngủ nữa...

Hài Lòng

Published in Sample Category 2
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 07:38
Rất hiệu quả...

Giới Thiệu

Tiến Sĩ - Bác Sĩ Tô Thanh Phương

- Tiến sĩ bác sĩ cao cấp

- Đào tạo 2 lần ở pháp

- Trưởng khoa 6 , Bệnh Viện Tâm Thần TWƯ1

- Phó Giám Đốc

Cảm Nhận Bệnh Nhân

“Giờ chỉ mong sớm được về nhà, làm ruộng rồi cưới vợ sinh con. Em hứa sẽ tiêm phòng, uống... Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả và tôi đã trở lại bình thường , không bị mất ngủ nữa Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả Read more

Super User - avatar Super User

  • 1
  • 2
  • 3