• Mat ngu.jpg
  • Mat ngu 2.jpg
  • Matngu 3.jpg

Dieu tri cac truong hop kho

chuyên điều trị một số bệnh phức tạp sau:

1. Ảo thanh kéo dài ( có tiếng nói trong đầu xui giết người, xui đánh người, xui tự sát hoặc đe dọa bệnh nhân). ảo thanh kéo dài ngoài 6 thang rất khó chữa.

phương pháp điều trị: tấn công bằng thuốc, nếu không hết sẽ kết hợp với kích thích từ xuyên sọ. Đã thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở với kết quả rất khả quan, nhiều bệnh nhân đã hết ảo thanh

2. trầm cảm sau cai amphétamine(ma túy đá)

3. trầm cảm sau cai nghiện gamme online

Giới Thiệu

Tiến Sĩ - Bác Sĩ Tô Thanh Phương

- Tiến sĩ bác sĩ cao cấp

- Đào tạo 2 lần ở pháp

- Trưởng khoa 6 , Bệnh Viện Tâm Thần TWƯ1

- Phó Giám Đốc

Cảm Nhận Bệnh Nhân

“Giờ chỉ mong sớm được về nhà, làm ruộng rồi cưới vợ sinh con. Em hứa sẽ tiêm phòng, uống... Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả và tôi đã trở lại bình thường , không bị mất ngủ nữa Read more

Super User - avatar Super User

Rất hiệu quả Read more

Super User - avatar Super User

  • 1
  • 2
  • 3